“35 Χρόνια στον χώρο του Τουρισμού και των Ξενοδοχείων”

Άρχισε κάνοντας αυτό που είναι αναγκαίο, μετά αυτό που είναι εφικτό και ξαφνικά θα βρεθείς να κάνεις το αδύνατο.

Quick Contact

Hotel Pre-Opening

Η 4hoteliers αναλαμβάνει την ετοιμασία του ξενοδοχείου σας κατά την προ-λειτουργική περίοδο και προσφέρει υπηρεσίες για την:

  • Δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου μάρκετινγκ
  • Εκπόνηση προϋπολογισμού (τομέα δωματίων, κεφάλαια κίνησης, τρόφιμα, ποτά, λινά, κ.λπ.)
  • Ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής
  • Συντονισμό προμήθειας υλικών
  • Εγχειρίδιο λειτουργίας των τμημάτων

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε Μαζί μας για Συνεργασία