“35 Χρόνια στον χώρο του Τουρισμού και των Ξενοδοχείων”

Άρχισε κάνοντας αυτό που είναι αναγκαίο, μετά αυτό που είναι εφικτό και ξαφνικά θα βρεθείς να κάνεις το αδύνατο.

Hotel Management

Αναλαμβάνοντας την διαχείριση Management του ξενοδοχείου θέτουμε τις προδιαγραφές λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ξεκινούμε από την λειτουργία του κάθε τμήματος και καταλήγουμε στο σύνολο της ξενοδοχειακής μονάδας καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των προσφερομένων υπηρεσιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και κερδοφορία της εταιρείας σας.

Βελτιστοποίηση Λειτουργίας

Financial Planning – Budgeting – Financial Reporting
Δημόσιες Σχέσεις – Animation
Front Office
House Keeping
Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
Iκανοποίηση πελατών
Food & Beverage
Αγορές & προμήθειες
Μηχανοργάνωση