“35 Χρόνια στον χώρο του Τουρισμού και των Ξενοδοχείων”

Άρχισε κάνοντας αυτό που είναι αναγκαίο, μετά αυτό που είναι εφικτό και ξαφνικά θα βρεθείς να κάνεις το αδύνατο.

Hotel Pre-Opening

Η 4hoteliers αναλαμβάνει την ετοιμασία του ξενοδοχείου σας κατά την προ-λειτουργική περίοδο και προσφέρει υπηρεσίες για την:

  • Δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου μάρκετινγκ
  • Εκπόνηση προϋπολογισμού (τομέα δωματίων, κεφάλαια κίνησης, τρόφιμα, ποτά, λινά, κ.λπ.)
  • Ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής
  • Συντονισμό προμήθειας υλικών
  • Εγχειρίδιο λειτουργίας των τμημάτων