“35 Χρόνια στον χώρο του Τουρισμού και των Ξενοδοχείων”

Άρχισε κάνοντας αυτό που είναι αναγκαίο, μετά αυτό που είναι εφικτό και ξαφνικά θα βρεθείς να κάνεις το αδύνατο.

Υποστήριξη Λειτουργίας

H 4Hoteliers, αναλαμβάνοντας μία νέα συνεργασία πραγματοποιεί μια πρώτη επίσκεψη για να διαπιστώσει τις ανάγκες του ξενοδοχείου, θέτει τις σωστές και ποιοτικές προδιαγραφές και διεργασίες λειτουργίας, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου, ξεκινώντας από την λειτουργία κάθε τμήματος και καταλήγοντας στο σύνολο της μονάδας.

Στα πλαίσια του πακέτου Υποστήριξη Λειτουργίας η εταιρεία μας προσφέρει, μεταξύ άλλων τα εξής:

Hotel Consulting

  • Προσδιορισμό και σχεδίαση της κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής για κάθε προϊόν και υπηρεσία που παρέχεται μέσα στο ξενοδοχείο.
  • Συμμετοχή στην κατάρτιση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για κάθε έτος συνεργασίας.
  • Σχεδιασμό λειτουργίας (operational procedures) και ποιοτικών προδιαγραφών (quality standards) των τμημάτων.
  • Έλεγχος της πορείας της επιχείρησης κατά την διάρκεια της λειτουργίας του ξενοδοχείου με τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις για την παρακολούθηση των λειτουργιών με μη-προγραμματισμένες επισκέψεις και έκτακτες (mystery guest) για την επιθεώρηση των ποιοτικών κριτηρίων που θα έχουν τεθεί.
  • Μηνιαίες αναφορές με τα αποτελέσματα της λειτουργίας σε μορφή μελέτης, βάσει των οποίων συζητούνται, εντοπίζονται οι αποκλίσεις και προτείνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.