Απόφαση σταθμός για επαγγελματικό δάνειο

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) που αφορά σύμβαση επαγγελματικού δανείου με ανοικτό λογαριασμό (αλληλόχρεο) έκρινε ότι:

η Τράπεζα εμφάνισε ότι για το επίδικο δάνειο με εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ:

1) συνολικές εκταμιεύσεις ποσού 977.122,83 ευρώ, δηλαδή το εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ ανακυκλώθηκε 5,43 φορές (!!!) από δύο λογαριασμούς που κινήθηκαν

2) με εφάπαξ χρηματοδοτήσεις τακτής λήξης σε άλλους λογαριασμούς, ανακύκλωσε ποσά συνολικά 20 φορές (!!!), δημιουργώντας πλασματική κινητικότητα χωρίς ποτέ τα κονδύλια να χάσουν την αυτοτέλειά τους μέσα από τη δανειακή σύμβαση ανοικτού λογαριασμού,

3) οι συνολικές καταβολές εκ μέρους της δανειολήπτριας ομόρρυθμης εταιρίας ανήλθαν στο το 99,39% των συνολικών και πραγματικών εκταμιεύσεων του δανείου το οποίο στην ουσία αποπληρώθηκε (!!!).

4) ότι η εν λόγω τράπεζα παρανόμησε αφού το σύνολο των πλασματικών ανακυκλώσεων στη δανειακή σχέση ανήλθε σε ποσό 2.381.067,66 ευρώ, 2,43 φορές (!!!) περισσότερες έστω και από τις ανακυκλωμένες χρηματοδοτήσεις, χωρίς ποτέ να καταβληθούν αυτά τα χρήματα, αλλά ούτε και να εκταμιευθούν, γεγονός που δημιούργησε και φορολογικά ακόμα προβλήματα στην δανειολήπτρια εταιρεία.

5) ότι από τις πλασματικές ανακυκλώσεις που πραγματοποίησε η τράπεζα δημιούργησε μία εικονική ανακύκλωση του ανοικτού λογαριασμού, και ζημίωσε την δανειολήπτρια και με καταθέσεις με valeur, που ως μέθοδος πλουτισμού της τράπεζας συνιστούν παράνομη πρακτική.

Πηγή: oenet.gr

 

Comments are closed.