Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Στάλθηκε σήμερα προς δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» , η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), για τα πρωτοκόλλα ασφαλείας που θα ισχύσουν για τα ξενοδοχεία, μία μέρα πριν το άνοιγμα των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, ενώ στις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν και τα εποχικά ξενοδοχεία. Προβλέπει μάλιστα, σήμα πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, για το 2020.

Αναφέρει τα βασικά μέτρα για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος, τον τρόπο τήρησης του βιβλίου συμβάντων Covid-19, πού και πότε είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας, επιτρέπει και τη χρήση προσωπίδας στην υποδοχή, ενώ απαγορεύει την λειτουργία εσωτερικής πισίνας.

Τέλος, βάσει μιας εξαβάθμιας κλίμακας παραβάσεων, προβλέπει πρόστιμα από 500 έως 5.000 ευρώ αλλά και αναστολή λειτουργίας.

Διαβάστε εδώ την προς δημοσίευση ΚΥΑ: Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19