Λαμβάνοντας υπόψη σημαντικούς εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικείμενη τουριστική περίοδο, το SETE Intelligence διεξήγαγε, από τις 21.01.2016 έως τις 25.01.2016, έρευνα αντίληψης για την εικόνα της Ελλάδας στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας και ΗΠΑ. Την υλοποίηση της έρευνας ανέλαβε η ανεξάρτητη βρετανική εταιρεία Censuswide, σε συνολικό δείγμα 3.046 ερωτηθέντων οι οποίοι έχουν επισκεφτεί ή σκέπτονται να επισκεφτούν τη χώρα μας.

Οι ερωτηθέντες απάντησαν στις εξής ερωτήσεις:

Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας της Ελλάδας
Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας της Ελλάδας

 

Που θα θέλατε να πάτε διακοπές το 2016;

Η Ελλάδα παραμένει ένας ιδιαίτερα επιθυμητός προορισμός, σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της

 

 

 

 

Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας της Ελλάδας
Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας της Ελλάδας

 

Πόσο ασφαλείς νοιώθετε στους ακόλουθους προορισμούς;

Το 73% -80% των ερωτηθέντων θεωρούν την Ελλάδα ασφαλή προορισμό, ποσοστό οριακά χαμηλότερο από της Ισπανίας και Ιταλίας, σημαντικά όμως υψηλότερο από το αντίστοιχο της Γαλλίας και σχεδόν διπλάσιο από της Τουρκίας.

 

 

 

Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας Ελλάδας
Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας της Ελλάδας

 

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις θα σας αποτρέψουν να ταξιδέψετε στο μέλλον σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω χώρες;

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν την απόφαση περίπου του 90% των ερωτηθέντων να επισκεφθούν την χώρα  μας, ενώ επηρεάζουν αρνητικά έναν στους τέσσερεις να επισκεφθεί την Γαλλία και έναν στους δύο να επισκεφθεί την Τουρκία.

 

 

 

Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας της Ελλάδας
Αποτελέσματα έρευνας αντίληψης εικόνας της Ελλάδας

 

Η μεταναστευτική / προσφυγική κρίση πώς έχει επηρεάσει τις αντιλήψεις σας όσον αφορά στα ταξίδια σας στις ακόλουθες χώρες;

Το προσφυγικό ζήτημα επηρεάζει την εικόνα σχεδόν του 40% των μελλοντικών επισκεπτών της χώρας μας, σημαντικά υψηλότερο από Ισπανία και Ιταλία, χαμηλότερο όμως από Τουρκία.

 

 

 

Συμπέρασμα:

Σύμφωνα με την μελέτη που υλοποίησε η Censuswide για το SETE Intelligence, η εικόνα της Ελλάδας στην Μ. Βρετανία, την Γερμανία και τις ΗΠΑ παραμένει ιδιαίτερα θετική όσον αφορά στην ελκυστικότητα και στην ασφάλεια του προορισμού, που εφόσον διατηρηθεί, ενισχύει τις προοπτικές της φετινής τουριστικής περιόδου.

Η έρευνα της censuswide διεξήχθη στο διεθνές πάνελ της εταιρείας και σε τυχαίο δείγμα από εκείνους που δήλωσαν ότι έχουν επισκεφτεί ή επιθυμούν να επισκεφτούν την Ελλάδα. Η Censuswide συμμορφώνεται από τους κανόνες και απασχολεί μέλη του Market Research Society, το οποίο βασίζεται στις αρχές ESOMAR.

Πηγή: SETE