Την άμεση τροποποίηση του άρθρου για την επιβολή φόρου διαμονής από το 2018 στα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον «ταξιδιώτη – διαμένοντα – χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος» και μάλιστα, «με την έκδοση «Ειδικού Στοιχείου-Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ». ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΟΙΚ. αναφέρει:

“Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018.”

O συγκεκριμένος φόρος έχει πυροδοτήσει τις έντονες αντιδράσεις των ξενοδόχων. Σε χθεσινή της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων τόνιζε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, «βρισκόμαστε σε βαθύ σκοτάδι και σε σύγχυση, αναμένοντας, πότε επιτέλους θα δεήσουν οι αρμόδιοι να εκδώσουν την απαραίτητη εφαρμοστική Απόφαση για το πώς θα καταβάλλεται και θα εισπράττεται το τέλος».