Ο Δημήτρης Ράμμος, μάς απαντάει σε 7 ερωτήσεις σχετικά με το rebranding και repositioning στα ξενοδοχεία, πότε και γιατί είναι απαραίτητα, καθώς και κάποια tips που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν προβείτε σε κάποια από αυτές τις ενέργειες